©  SJORS VERSTRAATEN 2008-2013  |  IDEE, ONTWERP, FOTOGRAFIE & UITVOERING 
                       | CONTACT |
Openlucht museum
 ALMEREAANGENAAM
Home Winkelen in Almere Architectuur in Almere Stadsdelen Almere Wonen in Almere Kijk op Almere

De eerste experimenten

De prijsvraag in 1982 voor de Fantasie resulteerde in de bouw van 9 experimentele woningen op kavels van 450m2
Door de fraaie ligging aan het Weerwater tegenover het centrum, behoort de Fantasie
tot de meest gedroomde buurt.

In 1985 volgde de Realiteit, ditmaal met 17 winnaars. Hoewel uit ongeveer dezelfde periode, is er een duidelijke ontwikkeling t.o.v de Fantasie.
Duurzaamheid en zonnewarmte doen hun intrede.

20 jaar later, in 2006, wordt er  met de titel De Eenvoud, een derde prijsvraag uitgeschreven.
12 kavels voor iets nieuws.
De helft van de kavels is nu bebouwd, maar het gaat moeizaam. De werkelijkheid heeft deze prijsvraag achterhaald, want inmiddels kan je overal in Almere een droom waarmaken.
Almere, openlucht museum voor hedendaagse Nederlandse architectuur.   

In de jaren 80 was er nog  geen brede aandacht voor architectuur, zoals nu wel het geval is. Toch is het in deze tijd geweest, waarin in Almere al de eerste stappen werden gezet naar wat nu  onder de noemer Particulier Opdrachtgeverschap. een grote vlucht neemt. Begin jaren 80 waren het de experimentele bouwplaatsen , De Fantasie en De Realiteit, waar zonder al te veel voorschriften de woning van de toekomst kon worden gerealiseerd. Grote namen als Jan Benthem en Renee van Zuuk zijn hier hun carrière begonnen. Nadat bleek dat de twee experimenten zowel nationaal als internationaal aanzien genoten werd afgezien van het tijdelijke karakter. De oorspronkelijk bedoelde 5 jaar werd in definitief omgezet en inmiddels kennen de twee buurtjes een museale status. Het succes smaakte naar meer. Bouwrai 90 in Muziekwijk en Filmwijk in 92 bleken de opmaat voor meer aandacht aan de gebruiker. Kopers kregen verre gaande invloed op het interieur. Nog meer aanzien volgde bij de totstandkoming van de Regenboogbuurt en in 2002 Het Gewilde Wonen. Voor het eerst kreeg de koper ook invloed op de vormgeving van de buitenzijde. Het nieuwe stadscentrum, naar het masterplan van de wereldwijd befaamde Rotterdamse architect R.E.M. Koolhaas, zorgt voor verder aan zien. Almere en architectuur zijn twee handen op een buik.  Terwijl overal in Nederland plannen door grote ontwikkelaars worden geschrapt is het wederom in Almere waar de oplossing van de bouw crisis reeds begonnen is. In 2006, in de wijk Noorderplassen-west, start het experiment met particulier opdrachtgeverschap, welke ook voor lage inkomens via de IBBA regeling binnen bereik komt.  Het Homeruskwartier dat na de crisis in 2008 met de ontwikkeling begon, telt 1500 vrije kavels en nog eens 1500 woningen door ontwikkelaars die, na prijsvraag, de meeste potentiele kopers wisten te binden. Na 4 jaar is 60 % van de wijk gerealiseerd en staat het nationaal en zelfs internationaal als succesvol  experiment bekend , waarbij door afnemende regie van  Gemeente en projectontwikkelaar, de kwaliteit en vormgeving van woning en woonomgeving een grote sprong voorwaarts heeft gemaakt. In Almere heeft het succes zich al als een vlek over de stad verspreid. Kavels vinden gretig aftrek en de veelheid aan vormgeving overtreft alle verwachtingen. De evolutie in de stedenbouw is nog niet ten einde. Dit jaar is begonnen met stadsdeel Oosterwold, waar de gemeente bijna alle regie laat varen, en bewoners, naast hun woning ook hun woonomgeving incl.straten en waterpartijen kunnen vormgeven. Stadslandbouw wordt er volledig geïntegreerd en de wens is om in het stadsdeel de benodigde energie zelf te produceren

OPENLUCHTMUSEUM
ARCHITECTUUR

Het nieuwe bouwen.

Hoewel Almere ermee in de afgelopen jaren hoog scoort, is de nieuwe vorm van bouwen er niet ontstaan. Zowel Fantasie  als Realiteit zijn weliswaar voorlopers in vormentaal, maar wel met  vrijstaande bouw.
De echte revolutie in de naoorlogse bouw moet elders gezocht worden. Om precies te zijn in Delft, waar in 1991 in de Schutterstraat een rijtje van 17 huizen, ieder een eigen gezicht kregen.  A’dam  volgde met de Scheepstimmerman straat en op Steigereiland. De door de vuurwerkramp getroffen wijk Roombeek in Enschede is  het grootste voorbeeld. Almere kwam in 2006 met het IBBA aan de Noorderplassen, daarna in het Homeruskwartier. Kavelbouw is anno 2012 in Almere een ‘normale’ bouwwijze geworden  met  kansen voor iedereen.
 HOME