Home Winkelen in Almere Architectuur in Almere Stadsdelen Almere Wonen in Almere Kijk op Almere
 ALMEREAANGENAAM

Almere Buiten

13 WOONWIJKEN
55.100 INWONERS

Evenaar

Bij de bouw van het derde stadsdeel in 1984 is gekozen is voor de karakteristiek van de polder. Veel laagbouw op ruime kavels. In het stedelijk weefsel is de polder herkenbaar  aan lange lijnen.
In de stad vertaald met  kaarsrechte grachten, kanalen, wegen, fietspaden en bovenal de centraal in Buiten gelegen Evenaar, 3.3 km lang en 100 meter breed.
Wegen en fietspaden worden gescheiden door een enorme middenberm. Aan de buitenzijde is de Evenaar verbonden met een groot deel van de buurten, inclusief het centrum. De meer dan drie kilometer lange middenberm heeft in het afgelopen jaar een gedaanteverwisseling ondergaan. Paviljoens, sport-kooien en een arboretum met literaire kunst  zijn  toegevoegd. Met de Indische buurt
wordt na de zuidkant ook de noordzijde bebouwd. De Evenaar krijgt  daardoor  een groot-stedelijk karakter. Kijk maar.

Oostvaardersplassen.

Bijzonder aan Buiten is de ligging aan de Oostvaardersplassen. Dit onderdeel van de gemeente Lelystad is sinds de drooglegging van de polder spontaan ontwikkeld tot een natuurgebied van internationaal belang, terwijl het was bedoeld voor zware en grootschalige industrie.  5600 hectare wetlands met grote kuddes edelherten, konikpaarden en heckrunderen vrij in de natuur. Evenals in de vaarten en grachten van geheel Almere, zijn ook in de Oostvaardersplassen meerdere bever burchten. De totale populatie bevers in Almere telt meer dan  100 exemplaren. Vrijer dan de landbewoners zijn de meer dan 250 soorten vogels die hier zijn waargenomen, waarbij de raaf  en  het broedende zeearend paar, de meest aansprekende zijn. Vanaf het NS station Oostvaarders is een speciaal wandelpad aangelegd naar Natuurcentrum Oostvaarders  Hier heeft men  een mooi uitzicht op het ontoegankelijke gebied. Er is altijd wel wat spektakel te zien. Een plotseling dravende kudde paarden, de vlucht van grote groepen ganzen, of toch de zeearend in een top van een boom. Vogelspotters uit het hele land komen hier een kijkje nemen. Vooral wanneer zeldzame vogels zijn gesignaleerd.  
Het succes van de bioscoopfilm  Nieuwe Wildernis met inmiddels platina status, zal deels ook het imago van Almere verder opkrikken.  Stad en natuur. Mens en dier. Economie en ecologie, Almere en  Oostvaardersplassen.  
Het klinkt gewoon maar is zo bijzonder.  

ALMERE BUITEN
Almere Buiten
 HOME